Privacy Statement RW Online

Privacy- en cookieverklaring

RW Online respecteert de privacy van bezoekers op het domein RW-online.nl en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via bijvoorbeeld contactformulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De gegevens worden derhalve opgeslagen in ons Customer Relationship Management systeem.


Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.


Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een Account en/of voor het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen.

Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

 •   Naam en voornamen/voorletters
 •   Emailadres
 •   Telefoonnummer
 •   Adres
 •   Postcode
 •   Woonplaats


Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 •   Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
 •   Het (door derden doen) innen van vorderingen;
 •   Het behandelen van geschillen;
 •   Indien u uw ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, worden de gegevens verwerkt om u te informeren          over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van RW Online;
 •   Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
 •   In het belang van de veiligheid van de Staat;
 •   Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 •   Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 •   Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 •   Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en              vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat    en andere openbare lichamen.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waar voor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoons gegevens zullen niet langer dan twee jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van RW Online.


Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons aan de volgende categorieën ontvangers verstrekt:

 •   Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 •   Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker.
 •   Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking.
  •   Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door RW            Online;
 •   Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op verzoek van de gebruiker, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen RW Online en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.


Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten Europa.


Beveiliging persoonsgegevens

RW Online heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Om meer inzage te krijgen in het gebruik van RW-Online.nl en de prestaties van (online) marketingcampagnes wordt gebruik gemaakt van zogeheten webanalytics software op de website, namelijk Google Analytics. Dit is software die geanonimiseerde gegevens omtrent uw websitebezoek vastlegt. Voorbeelden van vastgelegde gegevens zijn onder andere de bron van herkomst van uw bezoek (bijv. een campagne of verwijzende webpagina), de door u bekeken webpagina’s, gebruikte zoekopdrachten, etc. We wijzen u er expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Zo wordt het IP-adres geanonimiseerd door het laatste deel van het IP-adres niet te registreren. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van Google Analytics cookies wordt beveiligd (versleuteld) verstuurd.


Remarketing

Wij maken gebruik van remarketingcookies. Hiermee wordt onthouden welke informatie u op onze website bekijkt, waarmee remarketinglijsten worden opgebouwd, zonder dat dit naar een persoon herleidbaar profiel leidt. Hiermee zijn wij in staat om op andere websites u relevante gerichte advertenties te kunnen tonen.


Privacybeleid Google

Lees het privacybeleid van Google m.b.t. advertenties voor meer informatie, alsook het privacybeleid van Google Analytics voor algemene informatie over het privacybeleid van Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, bijvoorbeeld voor benchmarkgegevens. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten.


Gebruik van cookies

De website www.RW-Online.nl plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van ALLSAFE beter te laten functioneren en voor het monitoren van het bezoek op de website. Hierdoor zijn wij in staat om te zien hoe vaak de website in een bepaalde periode is bezocht. ALLSAFE gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Voor Internet Explorer en Firefox gaat dit als volgt:

Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”

Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit.

Ook kunt u hiervoor een plug-in installeren in uw web browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers.

Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u een melding over het gebruik van cookies middels een informatiebalk. Door op akkoord te klikken of gebruik te blijven maken van onze website geeft u toestemming op het gebruik van deze cookies.

De onderstaande cookies worden door RW-Online.nl geplaatst:


Google Analytics / Tagmanager

Waarvoor gebruikt: Met Google Analytics meten we hoe u RW-Online.nl of onze webshops gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we uw data. Hierdoor zien we niet hoe u onze sites gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen

Eigenschappen: Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Naam: utma, utmb, utmc, utmv en utmz

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.


Google Analytics Remarketing

Waarvoor gebruikt: Met Google Analytics meten we hoe u RW-Online.nl of onze webshops gebruikt. Deze kennis gebruiken we om u te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij jou past. En om u aanbiedingen te laten zien van producten waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.

Eigenschappen: Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Naam: utma, utmb, utmc, utmv en utmz

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.


Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

RW-Online.nl

Xenonstraat 1

1362 GD Almere


Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

arrow_drop_up arrow_drop_down